O ABRUKO

Historia

ABRUKO to Spółka z o.o. z siedzibą we Władysławowie.
Dawniej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
powstała 1983 roku.
 
Początkowo Spółka działała w branży komunalnej m.in oczyszczanie miasta, odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych.
Od 1992 roku nastapił nowy etap rozwoju firmy i zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo Użytecznosci Publicznej oraz zwiekszyła swój zakres działalności.
 
Obecnie firma działa pod nazwą  ABRUKO Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie budowy i remontów nawierzchni drogowych, projektowania i aranżacji przestrzeni publicznej, pielęgnacji zieleni, oczyszczania miasta. Ponadto prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a od roku 2011 administruje Cmentarzem komunalnym we Władysławowie.
 

Władze firmy

I. Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy: Gmina Miasta Władysławowa 100%

II. Rada Nadzorcza

 • Maciej Urbański - przewodniczący
 • Bogusław Pustelnik - członek
 • Lucyna Hincke  - członek
 • Waldemar Rutha - członek


III. Zarząd

Prezes Zarządu - Tomasz Lenkiewicz

 

 

 

AKTUALNOŚCI / PRZETARGI ABRUKO PLUS

2021-03-31 ▪ PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 03.04.2021 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY!

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-10-14 ▪ Ogłoszenie

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ABRUKO PLUS Sp. z o. o. za okres od 01.01.2020  do 31.12.2020 r.

Zarząd Spółki Abruko Plus zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Plus Sp. z o. o. za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Badanie powinno być zakończone do 31.05.2021 r. włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78. 84-120 Władysławowo do dnia 21.10.2020 r. do godziny 10:00

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Abruko Plus”

 

2020-03-12 ▪ Uwaga!

UWAGA!

W związku z występowaniem KORONAWIRUSA w Polsce wprowadza się następujące działania:

 1. W miarę możliwości wszelkie wnioski należy składać drogą mailową na adres plus@abruko.pl,
 2. W celu uzyskania informacji o aktualnym stanie sprawy należy kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną lub przy użyciu elektronicznej skrzynki.
4ogoszenie310320204zawiadomienie170320203lista110320202siwz040320201ogloszenie04032020

2020-03-04 ▪ Przetarg

Przetarg:

"Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych oraz patrolu ratowniczego na terenie Gminy Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2020"

Termin składania: 16.03.2020 do godziny 10:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 11.03.2020 r.

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania

6ogoszenie310320205zawiadomienie160320204informacja090320203lista020320202siwz210220201ogoszenie21022020

2020-02-21 ▪ Przetarg

Przetarg:

Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w "Abruko Plus" Sp. z o.o.

Termin sładania: 09.03.2020 r. do godziny 10:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 02.03.2020 r.

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13ogloszenie2602202012wybr0302202011informacja1601202010lista140120209lista130120208ogloszenie080120207zalaczniki080120206modyfikacjasiwz080120205lista030120204lista231220193lista191220192siwz181220191ogoszenie1812

2019-12-18 ▪ Przetarg

Przetarg:

Dostawa dla „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego trzyosiowego typu śmieciarka.

Termin sładania: 13.01.2020 r. do godziny 10:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 19.12.2019 r.

4. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 23.12.2019 r.

5. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 03.01.2020 r.

6. Modyfikacja SIWZ z dnia 08.01.2020 r.

7. Załączniki do modyfikacji SIWZ z dnia 08.01.2020 r.

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2020 r.

10. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 14 stycznia 2020 r.

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7ogloszenie1902202026zawiadomienie020120205informacja271220194techniczna121220193kosztorys121220192siwzbudowl121220191ogoszenie121219budowl

2019-12-12 ▪ Przetarg

Przetarg:

„Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów, ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo”.

Termin składania: 27.12.2019 r. do godz. 12:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Kosztorys ofertowy

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4ogoszenie120220204zawiadomienie0201203informacja2712192siwz12120191ogoszenie12122019

2019-12-12 ▪ Przetarg

Przetarg:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń –grudzień 2020 r.”

Termin składania: 27.12.2019 r. do godziny 10:00

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-11-18 ▪ Ogłoszenie

Władysławowo 18.11.2019 r.

 

 

 

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

ABRUKO  PLUS Sp. z o. o. za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

 

Zarząd  Spółki Abruko Plus zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Plus Sp. z o. o. za okres  01.01.2019 r - 31.12.2019 r.

Badanie powinno być zakończone do 31 maja 2020 r., włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo
 do dnia 25.11.2019 r. do godz. 10:00. 

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać za potwierdzeniem odbioru  (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Abruko Plus”

 

5ogloszenie030620194zawiadomienie210520193informacjazotwarciaofertsiwz04ogloszenie1504

2019-04-15 ▪ Przetarg

 

Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.

Termin składania: 30.04.2019 do godz. 10:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. informacja z otwarcia ofert.
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
5ogoszenie220520194zawiadomienie060520193informacjazotwarciaofert2siwz040420191ogloszenie04042019

2019-04-04 ▪ Przetarg

 

Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.

Termin składania: 30.04.2019 do godz. 10:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. informacja z otwarcia ofert.
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
6zawiadomienie18025informacja150220194specyfikacja310120193kosztorys310120192siwz310120191ogloszenie31012019

2019-01-31 ▪ Przetarg

Przetarg:

Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów, ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo.

Termin składania: 15.02.2019 do godz. 10:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Kosztorys ofertowy

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

17zawiadomienie200216informacja190215ogloszeniezmian1302201914ogoszeniezmian1202201913projektumowy1102201912modyfikacjasiwz1102201911klucz100120197jedz1001201910wzor100120199wzor100120198wzor100120196zakres100120195formularz100120194formularz100120193projekt2siwz100120191ogloszenie10102019

2019-01-10 ▪ Przetarg

 Przetarg:  

„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo”

 

Termin składania: 12.02.2019 r. do godz. 10:00.

Nowy termin składania: 19.02.2019 r. do godz. 10:00

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Projekt do umowy - załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Formularz cenowy - załączniki nr 3 do SIWZ.

6. Zakres oświadczenia JEDZ w formacie pdf (poglądowo) - załącznik nr 4 do SIWZ.

7. JEDZ do zaimportowania- załącznik nr 4a do SIWZ.

8. Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.

9. Wzór wykazu potencjału technicznego - załącznik nr 6 do SIWZ.

10. Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ- załącznik nr 7 do SIWZ.

11. KLUCZ PUBLICZNY POSTĘPOWANIA.

12. Modyfikacja SIWZ z 11 lutego 2019 r.

13. Projekt umowy - załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ

14. Ogłoszenie zmian z 12.02.2019 r.

15. Ogłoszenie zmian z 13.02.2019 r.

16. Informacja z otwarcia ofert

17. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

5ogoszenie190220194zawiadomienie040120193informacja281220181ogoszenie131220182siwz13122018

2018-12-13 ▪ Przetarg

Przetarg:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń – grudzień 2019 r.” 

Termin składania: 28.12.2018 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1ogoszenieoudzieleniuzamwienia09102018

2018-10-09 ▪ Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. – ZP/02/2018.

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

4ogoszenieoudzieleniuzamwieniauniewanieniepostpowania3zawiadomieniesiwz2ogloszenie1

2018-08-14 ▪ Przetarg

Przetarg
Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.”

 
Termin składania: 29.08.2018 r. do godz. 10:00.


1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie postępowania.

ogoszenieoudzieleniuzamwienia090420185zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej190320184informacjazotwarciaofert05032018modyfikacjasiwzzdnia160220182swizzp01201815021ogoszenieozamowieniu1502

2018-02-15 ▪ Przetarg

Przetarg
„Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych oraz patroli ratowniczych na terenie Gminy Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018”.

 
Termin składania: 05.03.2018 r. do godz. 10:00.
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Modyfikacja SIWZ z dnia 16.02.2018 r.

4. Informacja z otwarcia ofert 05.03.2018

5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19.03.2018

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.04.2018 r.

ogoszenieoudzieleniuzamwieniazdnia01022018r4zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszejzdnia03012018r3informacjazotwarciaofert29122017swizzp06a201721122017ogoszenieozamwieniu2112

2017-12-21 ▪ Przetarg

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń  grudzień 2018 r.”

 

Termin składania: 29.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.12.2017 r.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.01.2018 r.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.02.2018 r.

5zawiadomienieouniewanieniupostpowaniazdnia03012018rlistapytaniodp22122017listapytaniodpowiedziswiz18122017siwzzp0820171812ogoszenieozamwieniu1812

2017-12-18 ▪ Przetarg

Dostawa dla ABRUKO PLUS Sp. z o.o. w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu zamiatarki elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym oraz szczotki do usuwania odrostów – odchwaszczarka ciągnikowa.

 

 

 

Termin składania: 29.12.2017 r. do godz. 10:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Lista pytań i odpowiedzi do SIWZ z dnia 19.12.2017 r.

4. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 22.12.2017 r.

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 03.01.2018 r.

ogoszenieoudzieleniuzamwieniazdnia01022018r6zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty291220175informacjazotwarciaofert2812szczegowaspecyfikacjatechniczna1212kosztorysofertowy1212siwzzp0720171212ogoszenieozamwieniu1212

2017-12-12 ▪ Przetarg

„Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów,
ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo”.

 

Termin składania: 28.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Kosztorys ofertowy.

4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.12.2017 r.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.12.2017 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.02.2018 r.

zawiadomienieouniewanieniupostpowania21012informacjazotwarciaofert15122017ogoszenieodpadyswiz2018

2017-11-30 ▪ Przetarg

PRZETARG:

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń  grudzień 2018 r.”

 

Termin składania: 15.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.12.2017 r.

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21.12.2017 r.

9ogoszenieoudzieleniuzamwieniazdnia03022018r8zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty291220177informacjazotwarciaofert28125instrukcjawypenianiajednolitegodok4jedz3formularzcenowyzaczniknr2dosiwz2siwzzp0520171ogoszenieozamowieniu

2017-11-21 ▪ Przetarg

„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą

na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. 

zadań  własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym , w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo”.

 

Termin składania: 28.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

4. JEDZ - STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu: JEDZ - załącznik nr 3a do SIWZ.

6. JEDZ do zaimportowania.  

Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego przez następującą stronę internetową:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

W tym celu należy:

- ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ, należy pobrać plik w formacie XML o nazwie JEDZ do zaimportowania i zapisać go na dysku twardym;

- wejść na stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

- wybrać odpowiednią wersję językową;

- wybrać opcję „jestem Wykonawcą”;

- zaimportować pobrany wcześniej plik;

- wypełnić formularz i zapisać na dysku;

- wydrukować, podpisać i dołączyć do oferty.

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.12.2017 r.

8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.12.2017 r.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.02.2018 r.

badanieabrukoplus

2017-10-27 ▪ Ogłoszenie

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ABRUKO PLUS Sp. z o. o. za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

 

Zarząd  Spółki Abruko Plus zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Plus Sp. z o. o.
za okres  01.01.2017 r - 31.12.2017 r.

Badanie powinno być zakończone do 30 marca 2018 r., włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo
 do dnia 08.11.2017 r. do godz. 10:00. 

 

Oferty należy składać lub przesyłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje
data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: 

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”

5ogoszenieoudzieleniuzamwieniazawiadomienieowyborzeoferty43infzotwarciaofertogoszenieozamwieniuodpadysiwzodpady

2017-07-25 ▪ Przetarg

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie

sierpień – grudzień 2017 r.”

 

 

Termin składania: 02.08.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.08.2017 r.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.08.2017 r.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 11.08.2017 r.

 

 

2017-05-17 ▪ Ogłoszenie

ABRUKO PLUS Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty cenowej netto i brutto na dostawę  fabrycznie nowej dmuchawy Sthil  model BR 700
z uchwytem oburęcznym.

Termin realizacji zamówienia do 31 maja 2017 r.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) uwzględniająca dostawę przedmiotu zapytania do firmy Abruko Plus Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo – 100% ceny.

Termin płatności 60 dni.
 

 

Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie spółki ABRUKO PLUS Sp. z o.o., 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: plus@abruko.pl      
do godziny 12.00  19 maja 2017 r.

 


 

5ogoszenieoudzieleniuzawiadomienieowyborzeofertyinformacjazotwarciaofertogoszenieozamwieniusiwzkapieliska

2017-05-09 ▪ Przetarg

 

Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych oraz patroli ratowniczych na terenie Gminy Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2017”.

Termin składania: 18.05.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Informacja z otwarcia z ofert z dnia 18.05.2017.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.05.2017 r.

5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.06.2017 r.

 

 

9ogoszenie8zawiadomienieowyborzeofertyinfzotwarciaofert13062017modyfikacjasiwzogoszenieozamwieniusiwzjedzinstrukcjajedz

2017-05-05 ▪ Przetarg

 

 

„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą

na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. 

zadań  własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym , w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo”.

 

 

Termin składania: 13.06.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. JEDZ - STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu: JEDZ - załącznik nr 2a do SIWZ.

5. JEDZ do zaimportowania.  

Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego przez następującą stronę internetową:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

W tym celu należy:

- ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ, należy pobrać plik w formacie XML o nazwie JEDZ do zaimportowania i zapisać go na dysku twardym;

- wejść na stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

- wybrać odpowiednią wersję językową;

- wybrać opcję „jestem Wykonawcą”;

- zaimportować pobrany wcześniej plik;

- wypełnić formularz i zapisać na dysku;

- wydrukować, podpisać i dołączyć do oferty.

6. Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2017 r.

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.06.2017 r.

8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.06.2017 r.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.07.2017 r.

7ogoszenieoudzieleniuzamwieniazawiadomienieinfzotwarciaofertogoszenieozamwieniu1505zaczniknr9zaczniknr10siwz

2017-04-28 ▪ Przetarg

 
Władysławowo: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów, ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo 

Termin składania: 15.05.2017 r. do godz. 10:00.

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Kosztorys ofertowy.

4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 r.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19.05.2017 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

 

Usługi komunalne

 

Odbiór odpadów z nieruchomości gminy Władysławowo i Jastarnia

Obsługa komunalna gminy Władysławowo

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Hapaniuk
tel. 58 674-01-85
e-mail:  tomekhap@abruko.pl

 

INWESTYCJE

Realizujemy roboty na terenie województwa pomorskiego dla inwestora publicznego, a także indywidualnego.

Specjalizujemy sie w układaniu nawierzchni drogowych z elementami betonowych prefabrykantów tj. kostka brukowa, płyty, itp.

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Realizujemy prace w branżach:

 • konserwacja dróg,
 • remont i budowa nawierzchni (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów),
 • modernizacja infrastruktury drogowej,
 • prace brukarskie z kostki betonowej i kamiennej,
 • budowa elementów tzw. "małej architektury", ogrodzenia,
 • budowa ciągów pieszych z drzewa i tworzywa sztucznego.

Budowa infrastruktury drogowej budownictwa:

 • wykonywanie robót towarzyszących: budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, elektoroenergetycznej (budowa lub przebudowa linii energetycznej, oświetlenia ulicznego).

Zapraszamy do współpracy:

tel. 58 674 11 41 wew. 6

e- mail: krzysztof.czarnecki@abruko.pl
 

 

ZIELEŃ

Zieleń i mała architektura

 • koszenie trawników parkowych i dywanowych,
 • koszenie boisk sportowych,
 • zakładanie trawników siewem,
 • przycinki sanitarne drzew, krzewów,
 • cięcia formujące żywopłoty,
 • wycinki drzew, krzewów,
 • sadzenie drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych
 • frezownie pni drzew,
 • dekoracja miasta na różne okoliczności i święta,
 • montaż, demontaż, remonty elementów małej architektury,
 • opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Dysponujemy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą oraz odpowiednimi zasobami niezbędnymi do wykonywania zamówień w zakresie zieleni miejskiej i małej architektury. Prace wykonujemy solidnie, rzetelnie i terminowo.

Zapraszamy do współpracy.

tel. 58 674-01-85
e-mail: zielen@abruko.pl

CMENTARZ KOMUNALNY

Biuro zarządu Cmentarza Komunalnego znajduje się we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-00 do 14-00. Cmentarzem Komunalnym obejmuje:

 • prowadzenie gospodarki kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami,
 • ustalanie warunków i terminów pogrzebów,
 • prowadzenie dokumentacji cmentarnej, a w szczególności:​

    a) ksiąg cmentarnych osób pochowanych na cmentarzu
    b) alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu
    c) księgi grobów na cmentarzu
    d) rejestru kart i aktów zgonów
    e) rejestru miejsc rezerwowych i miejsc wolnych na cmentarzu

 • pełnienie nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe i kamieniarskie na cmentarzu,
 • bieżące utrzymanie czystości na terenie cmentarza i terenie przyległym bezpośrednio do cmentarza,
 • pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza (koszenie traw, przycinki sanitarne drzew i krzewów, grabienie liści itp.),
 • usuwanie aktów wandalizmu i inne prace remontowo-naprawcze,
 • odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie piaskiem w okresie zimowym,

Dodatkowo na zlecenie klientów indywidualnych oferujemy usługi remontowo-naprawcze (podnoszenie pomników, układanie i poprawianie kostki brukowej itp.) oraz usługi konserwacyjno-porządkowe (mycie i czyszczenie grobów itp.)

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Matuszczyk
tel. kom. 697-961-501
e-mail: zck@abruko.plKontakt

 

            ABRUKO Sp. z o.o.
            ul. Gdańska 78
            84-120 Władysławowo 
            e-mail: abruko@abruko.pl

            tel. 58 674-11-41

            Zapraszamy 
            od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

           

            Biuro Obsługi Klienta - podpisywanie umów na wywóz odpadów:
            czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00

            e-mail: umowy@abruko.pl

           USŁUGI  KOMUNALNE 
            tel. 58 674-01-85

            e-mail: odpady@abruko.pl

 

           NUMER BDO ABRUKO: 000011530

           NUMER BDO ABRUKO PLUS: 000022296http://bip.wladyslawowo.pl/artykul/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych

Godziny pracy PSZOK w okresie kwiecień - październik:

Poniedziałek   7:00 - 15:00

Wtorek          7:00 - 15:00

Środa            7:00 - 17:00

Czwartek       7:00 - 15:00

Piątek            7:00 - 15:00

Sobota          9:00 - 13:00

 

Godziny pracy PSZOK w okresie listopad - marzec:

Poniedziałek  7:00 - 15:00

Wtorek          7:00 - 15:00

Środa            7:00 - 15:00

Czwartek       7:00 - 15:00

Piątek            7:00 - 15:00

Sobota          9:00 - 13:00

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
WE WŁADYSŁAWOWIE

 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Gdańskiej 78, 84-120 Władysławowo.

2. PSZOK czynny jest w okresie:

 1. listopad – marzec:

Lp.

Dni tygodnia

Godziny otwarcia

1

Poniedziałek

7-15

2

Wtorek

7-15

3

Środa

7-15

4

Czwartek

7-15

5

Piątek

7-15

6

Sobota

9-13

 1. kwiecień - październik:

Lp.

Dni tygodnia

Godziny otwarcia

1

Poniedziałek

7-15

2

Wtorek

7-15

3

Środa

7-17

4

Czwartek

7-15

5

Piątek

7-15

6

Sobota

9-13

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów w dni ustawowo wolne od pracy.

4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo   wstrzymane. Wstrzymanie zostanie ogłoszone co  najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.  Informacja o wstrzymaniu zostanie ogłoszona na stronie bip.wladyslawowo.pl oraz zostanie umieszczona w miejscu widocznym w PSZOK.

5.PSZOK przyjmuje wyłącznie segregowane odpady komunalne czyli odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka pochodzące z nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Władysławowo.

6. Podstawą przyjęcia odpadów od mieszkańców Gminy Władysławowo jest złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok.
7. Osoby świadczące usługi transportu dla właściciela nieruchomości muszą przekazać upoważnienie uprawniające do przekazania odpadu.
8. PSZOK przyjmuje bezpłatnie dostarczone odpady selektywnie zebrane z nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Władysławowo:
9. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane zgodnie z kategorią odpadów wynikającą z poniższej tabeli.

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

1

Opakowania z papieru i tektury

1501 01

2

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 0106

3

Opakowania ze szkła

15 01 07

4

Zużyte opony w ilości 4 szt. ***

16 01 03

5

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

w ilości 350 kg rocznie**** 

17 01 01

6

Inne nie wymienione odpady rozbiórkowe

17 01 82

7

Szkło

17 02 02

8

Materiały izolacyjne (dotyczy styropianu opakowaniowego )

17 06 04

9

Papier i tektura

20 01 01

10

 

Szkło wyłącznie niezbrojone szyby drzwiowe, okienne itp.  z wyłączeniem szyb od pojazdów, zarówno całych jak i rozbitych.

20 01 02

11

Urządzenia zawierające freony

 20 01 23*

12

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27( 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające odpady niebezpieczne)

20 01 28

13

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33

14

Przeterminowane leki cytoksyczne i cytostatyczne

20 01 31

15

Przeterminowane leki inne iniż wymienione w 20 01 29

20 01 32

16

Baterie i akumulatory inne niż w 20 01 33

20 01 34

17

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki*

20 01 35

18

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35*

20 01 36

19

Tworzywa sztuczne

20 01 39

20

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 80

21

Odpady inne  niewymienione frakcje  (popiół i żużel pochodzących z gospodarstw domowych zbierane w sposób selektywny,  odpady

wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),

20 01 99

22

Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, drobne gałęzie, nieprzetworzone odpady warzyw i owoców) w ilości do  250 kg rocznie/nieruchomość lub lokal

20 02 01

23

Odpady wielkogabarytowe w ilości do  250 kg rocznie / nieruchomość

lub lokal**

20 03 07

* ) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany,

**) Odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK nie mogą zawierać innych odpadów,

***)  Zużyte opony w ilości 4 szt. rocznie z wyłączeniem opon ciągnikowych, ciężarowych oraz maszyn i urządzeń,

****) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu, remontów  budynków nie mogą zawierać styropianu, wełny mineralnej, czy  substancji niebezpiecznych (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), eternitu, papy i azbestu, płyt gipsowych)

10. PSZOK  przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych z nieruchomości zamieszkanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji budowlano – architektonicznej.

11. Obsługa PSZOK zobowiązana jest do weryfikacji dostarczonych odpadów z uwzględnieniem uprawnień osoby do korzystania z PSZOK i zgodności dostarczanych odpadów zgodnie z tabelą w ust. 9.
12. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

   a) odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,

   b) odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan nie nadają się do kompostowania,

   c) odpadów nie będących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie budowy,  rozbiórki remontów i obiektów, czyszczeniu zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania czy konserwacji zieleni lub napraw itp.,

   d) zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż wymienione w regulaminie,

   e) odpadów wskazujących na pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej,

   f) zmieszanych odpadów komunalnych.

13. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
14. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK.
15. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko pod opieka osoby dorosłej.
16. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia.
17. Załadunek i rozładunek odpadów przywożonych do PSZOK odbywa się na koszt osoby korzystającej z PSZOK.

 

Regulamin obowiązuje od 17.01.2022 r. 

http://bip.wladyslawowo.pl/artykul/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnychKlauzula informacyjna  

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy Państwa, że: 

I. Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Abruko Sp. z o.o., adres: ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo nr telefonu: 58 674 11 41, e-mail: abruko@abruko.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 
Grzegorz Nowak, nr telefonu: 721-555-555, e-mail: iod@ochronadanych.it

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora. 

IV. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. 

V. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane. 

 

Klauzula informacyjna

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy Państwa, że: 

I. Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Abruko Plus Sp. z o.o., adres: ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo nr telefonu: 58 674 11 41, e-mail: plus@abruko.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Nowak, nr telefonu: 721-555-555, e-mail: iod@ochronadanych.it

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora. 

IV. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. 

V. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane.